Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2015

kobzala

M. Świetlicki – „Dwa dni wakacji”

Kupować przez dwa dni płyty, butelki Jacka Danielsa
(naprawdę – seks po Danielsie jest o niebo lepszy
niż po haszyszu – i to bez dyskusji)
zarozumiałe sierpniowe burżujstwo,

kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze

w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki, a na obiad jest od dwu dni indyk,

wszystko w połowie drogi, obojętne miasto,
jeśli podasz mi tamto, ja w zamian ułatwię
ci sześć orgazmów, trzymam cię za słowo,
och, trzymaj mnie za słowo,
trzymaj mnie za wszystko,

nie warto myśleć o przeszłych i przyszłych
miesiącach biedy, samotności, chłodu,

trzymaj mnie długo, trzymaj mnie i zbudź mnie,
znajdź mnie, odwróć mnie,

dwa dni, przepustka z piekła, a czy mogę teraz
posprawdzać swoją pocztę?

w poczcie pogróżki, czarno, a jak to jest spać
z tak luksusową w takich luksusowych?

mógłbym to opowiedzieć, ale nie opowiem,
dwa rozespane burżuje sierpniowe,

och, Boże, co mi teraz robisz, co?
nie robię ci nic więcej nad to, co ty,

jest to rodzaj snu, z którego wychodzi
się ze śladami w rzeczywistość,
ślady

płoną, zostają, oświetlają drogę
powrotną, mówią do mnie, jestem odwrócony,
odwrotny.

kobzala
Reposted fromfungi fungi viagnijacamlodapanna gnijacamlodapanna
kobzala
0856 f2e0 500

jabberwocky003:

why aren’t more statues like this?

Reposted frombwana bwana viaidzsobie idzsobie
1503 45b3
Reposted fromniub niub viaidzsobie idzsobie

April 10 2015

kobzala
8492 08bd
new sport
kobzala
5148 3a6d 500
Reposted fromkjuik kjuik viagnijacamlodapanna gnijacamlodapanna
kobzala
kobzala
kobzala
3536 5abc

March 25 2015

6818 808b
Reposted fromklaceha klaceha viatyprzykrytypie typrzykrytypie
kobzala
(8) tumblr

February 12 2015

7942 768b 500

kzaketchum:

thebelleinbows:

I have never related to something on such a deep level.

Yes

kobzala
kobzala
- To wódka? - słabym głosem zapytała Małgorzata.
- Na litość boską Królowo - zachrypiał - czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.
— "Mistrz i Małgorzata" Michaił Bułhakow
Reposted fromcoupdetat coupdetat viacytaty cytaty

February 11 2015

7975 3962 500
Reposted fromtron tron viagnijacamlodapanna gnijacamlodapanna
kobzala
kobzala
7135 a26c

chasingspacey:

When asked (for Hollywood Life, 2006) how he keep his ego in check, Kevin replied: “When I was at Juilliard in New York, I was walking home with a few friends one day, and I saw some graffiti on a wall in the financial district. I made my friends take a picture of me pointing to it, and I keep the picture on my desk. ” What did it say? “Please kill me before I become famous.” 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl